اساتید

دکتر سجاد شکوهیار

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  کارشناسی مهندسی صنابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  کارشناس ارشد مهندسی صنابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  دکترا مهندسی صنابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات (از سال 1392)

  عضو بنیاد ملی نخبگان

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  سرپرستی پایان نامه های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

  استاد راهنمای بیش از 32 پایان نامه  کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

  استاد مشاور بیش از 28 پایان نامه  کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

  استاد راهنماي 11 پایان نامه  کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

  استاد مشاور 6  پایان نامه  کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

  S.Shokohyar, S.Mansour, B. Karimi, Simulation based optimization of ecological leasing: A step toward extended producer responsibility (EPR), International journal of advanced manufacturing, 2012.ISI. DOI: 10.1007/s00170-012-4315-9.

  S.Shokohyar, S.Mansour, Simulation based optimization of a sustainable recovery network (for Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2012, ISI. DOI:10.1080/0951192X.2012.731613.

  S.Shokohyar, S.Mansour, B. Karimi, A model for integrating services and product EOL management in sustainable product service system (S-PSS), Journal of Intelligent Manufacturing, 2012, ISI. DOI: 10.1007/s10845-012-0694-x.

  S.Shokoohyar S.M. Moattarhoseyni, S. A. Torabi, Modeling and Optimization of pull Supply chain under CONWIP Policy, International Journal of Engineering Science,1387.

  S.M.T.Fatemi Ghomi, S.Shokuhyar, Setting warm-up period in simulation analysis with autocorrelated data, Flexible Automation and Intelligent Manufacturing,  FAIM, 2009,Teesside, UK

  1. Aminnayeri, Sajjad. Shokuhyar, Sina.shokuhyar, Modeling and optimization of generic pull supply chain, IAENG International Conference on Industrial Engineering (ICINDE'10),2010.

  S.Shokouhyar, S.Mansour, B.Karimi, Enhancing economical, environmental and social services: a case study in Iran, 14th International Business Research Conference, UAE, 2011.

  M.Mahmoudzadeh S.Mansour, S.Shokoohyar, B.Karimi, Designing and Modeling a Third Party Reverse Logistics Network for End of Life Vehicles,14th International Business Research Conference, UAE, 2011.

  s.shokohyar, s.mansour, Environmental Services Through Leasing Process: A Simulation Optimization Approach, Advances in Environmental Biology, 2014, ISI

  سجاد شکوهيار ، سيد محمد معطر حسيني، سيد علي ترابي, بهينه سازي زنجيره تامين مونتاژي در سيستم توليد بهنگام, دومين کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين,1385

  مجید آزادی خواه, مهدی جمالزاده امید حیدری, حامد سهرابی ,سجاد شکوهیار, شبیه سازی سالن رنگ به منظور تعیین تعداد بهینه بافر بدنه رنگی با استفاده از نرم افزار Arena (مورد مطالعه شرکت پارس خودرو), پنجمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین,1392

  سجاد شکوه یار ، حجت اله زین علیان، حامد زین علیان,عارضه یابی شرکت های تولیدی در بکارگیری مدل تعالی سازمانی و رتبه بندی مشکلات بر اساس فرآیند سلسله مراتبی داده ها, دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,1392

  دانیار مولوي، یاسر کبودانی، سجاد شکوهیار، شبیه سازي برنامه ریزي توزیع در زنجیره تامین داراي بارانداز، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,1392

  سید عباس کاظمی, سجاد شکوهیار, عباس قربانی, تاثیر تجارب مدیریت کیفیت (استاندارد ISO 9001:2008 و مدل EFQM) بر فرآیند خلق دانش: مطالعه موردی شرکت خودرو سازي سایپا,  ششمین کنفرانس مدیریت دانش,1392

  حامد زين عليان سجاد شکوهيار، شبيه سازی خروجی سالن رنگ به منظور تعيين تعداد بهينه بافر بدنه رنگی، مطالعه موردی : شرکت پارس خودرو، هفتمين کنفرانس بين المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات, 1393

  سجاد شکوهیار، عیسی اکبری، طراحی مدل توسعه پایدار بازیافت زباله‌های الکترونیکی، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، 1393

  سیدعباس کاظمی، سجاد شکوهیار، حامد فرجی، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در مدیریت پروژه‌های پتروشیمی به‌روش EPC، دوازدهمین كنفرانس بين‌المللي مديريت، 1393

  مهسا عربی، سعید منصور، سجاد شکوهیار، مدلسازی و بهینه‌سازی طراحی خدمات محصول برای محیط زیست، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1393

  سجاد شکوهیار، روح اله تولایی، بررسی تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت بر فرآیند خلق و اکتساب دانش، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی، 1393

  سید عباس کاظمی، سجاد شکوهیار، حسین ذوالفقاری، تدوین استراتژی های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404، نشریه علمی و پژوهشی مطالعات راهبردی

  سجاد شکوهیار، آزاده کریمی صفت، ارزیابی عملکرد دستگاه های خودپرداز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)- مطالعه موردی: بانک سپه تهران، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت،1393

  کبری خسروی، سجاد شکوهیار، مطالعه و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی شهرداری تهران، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش،1393

  فرناز غیاثی، نوید نظافتی، سجاد شکوهیار، استفاده از تکنیک داده کاوی در شناسایی الگوها وخوشه بندی تراکم مکانی ایستگاههای اندازه گیری دریایی، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، 1393

  امیر بروفر، سارا صادقی، سجاد شکوهیار، ارزیابی موفقیت سیستم آموزش الکترونیکی در بیمه سازمان، به کارگیری مدل اصلاح شده دلون و مکلین، نشریه علمی و پژوهشی مدیا

  سجاد شکوهیار، افشین خلیلی، بررسی و ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات سبز با رویکرد AHP فازی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 1393

  سجاد شکوهیار، بنفشه عطاآفرین، بررسی و سنجش مولفه های موثر و راهکارهای فناوری اطلاعات (IT)در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با رویکرد منطق فازی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها، 1393

  روح الله تولایی، سجاد شکوهیار، ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه علمی و پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 19، پاییز 1393

  سجاد شکوهیار، آزاده کریمی صفت، ارزیابی عملکرد دستگاه های خودپرداز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)- مطالعه موردی: بانک سپه تهران، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت،1393

  مصطفی بخشایش، سجاد شکوهیار، ارزیابی شیوه های سرپرستی ارزش آفرین در شرکت های چند کسب و کاره (مطالعه موردی شرکت نفت بهران)، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، 1393

  سجاد شکوهیار، حسن کاویانی، ارزیابی کیفیت خدمات مراکز توریست درمانی شهر تهران با استفاده از رویکرد سروکوال فازی، نشریه علمی پژوهشی بیمارستان، پاییز 1394

  فرناز غیاثی، نوید نظافتی، سجاد شکوهیار، خوشه بندی کاربران داده های دریایی با استفاده از تکنیک داده کاوی، نشریه علمی و پژوهشی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،زمستان 1393

  عباس کاظمی، سجاد شکوهیار، معصومه عظیمیان، شاخص هاي اعتبار بخشي با محوريت حاكميت باليني با رويكرد "كارت ارزيابي متوازن":مطالعه موردي بيمارستان خصوصي زنان صارم شهر تهران، مجله علمی و پژوهشی مديريت ارتقاي سلامت، پاییز 1394

  Ruhollah Tavallaei, Sajad Shokohyar, Mehrsa Moosavi, Zahra Sarfi, Assessing the Evaluation Models of Business Intelligence Maturity and Presenting an Optimized Model,,2015, International Journal of Management, Accounting and Economics

  Amir Boroufar, Sara Sadeghy, Sajjad Shokohyar, Assessment of Success of Saman Insurance E-education System Using the Delone-Mclean Modified Model, MEDIA,2015

  سجاد شکوهیار, کتایون اشکفتی, جلوه فیروز بخت, بررسی اثر پیاده سازی فناوری RFID در یک زنجیره تامین چهارسطحی با استفاده از رویکرد شبیه سازی، اندیشه اماد، پاییز 1394

  آناهیتا صفاجو، علی رضاییان، سجاد شکوهیار، تأثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک: موردکاوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، نشریه اکتشاف نفت، 1394

 • سایر اطلاعات