اساتید

دکتر سید محمد اعرابی

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  لیسانس اقتصاد گرایش بیمه بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی

  فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (M.B.A) از دانشگاه L.S.U آمریکا

  دوره پیوسته فوق لیسانس و دکتری پژوهش در عملیات (O.R) از دانشگاه L.S.U آمریکا

  دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه تهران

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی با رتبه استادی پایه 22

  رئیس پژوهشکده مدیریت سما

  مشاور شهید دکتر چمران (معاونت نخست وزیر در امور انقلاب اسلامی) از تشکیل دولت موقت تا آخر 58

   مشاور وزیر بازرگانی 59-58 و 75-72

   عضو شورای عالی بانک ها 62-59 و 74-72

   مدیر عامل و رئیس هیئت شرکت سهامی بیمه ایران و عضو هیئت مدیره شرکت های بیمه ملی شده 62-58

   رئیس کل بیمه مرکزی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت های بیمه شده 62-60

   معاون تجارت خارجی وزارت بازرگانی سال 60

   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 62-60

   معاون وزارت اقتصاد و دارائی و رئیس کل گمرک ایران سال 60

   مشاور مدیر عامل و رئیس دفتر مطالعات و خدمات مدیریت سازمان صنایع دفاع

   مشاور ارشد در سازمان مدیریت صنعتی 69-67

   معاون مطالعات مدیریت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور 71-69

   عضو شورای عالی اداری بعنوان نماینده ریاست جمهوری 76-69

   دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی

   عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت (مجلس شورای اسلامی) 75-72

   دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 73-72

   قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 75-73

   مدیر گروه مطالعات مدیریت در دفتر پژوهش های فرهنگی 76 تا 84

   عضو شورای عالی اداری بعنوان نماینده ریاست جمهوری 76 تا 84 در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی

   عضو شورای علمی برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور سال 89 -92

   عضو شورای راهبری توسعه مدیریت  وزارت امور اقتصادی و دارایی سال 96

   سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصلنامه ( علمی- ترویجی ) بازرسی و نظارت، بازرسی کل ناجا

   عضو هیئت تحریریه فصلنامه (علمی –پژوهشی) اقتصاد کشاورزی و توسعه، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

   عضو هیئت تحریریه فصلنامه (علمی- پژوهشی ) کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

   عضو هیئت تحریریه فصلنامه (علمی- پژوهشی) (پژوهش های مدیریت راهبردی) دانشگاه آزاد اسلامی

   عضو هیئت تحریریه نشریه فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی- انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

   عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا  مرکز مطالعات راهبردی ناجا

   عضو کمیته برگزاری دوره های دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

   عضو کمیسیون علمی و تخصصی بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور

   عضو شورای گروه سیاست علم ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ( تا سال 1390)

   عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (تا سال 1390)

   عضو کمیته پژوهشی، پژوهشگاه تعلیم و تربیت ( تا سال 1390)

   عضو هیئت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی ( تا سال 1390)

   عضو کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (از تاریخ 93/06/08 تا کنون..)

   عضو کارگروه مطالعات و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (از تاریخ 93/06/08 تا کنون..)

   عضو هیئت علمی شورای پژوهش و مدیریت دانش پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ( از تاریخ 1394/04/30 تا کنون)

   عضو شورای انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از تاریخ (1395/03/30 تا کنون)

  عضو انجمن مشاوران مدیریت.

  عضو انجمن صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاهها

  عضو انجمن علوم مدیریت ایران

  عضو هیئت موسس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

  عضو انجمن مدیریت منابع انسانی

  عضو بنیاد ایران شناسی

  عضو هیئت موسس انجمن مدیریت رفتار سازمانی

  عضو کمیته علمی طرح رتبه بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100)

  ریاست انجمن مدیریت راهبردی ایران

  عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

  عضو هیئت علمی کنفرانس بین المللی مدیریت

  عضو هیئت علمی کنفرانس توسعه منابع انسانی

  عضو هیئت علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک

  عضو هیئت علمی کنفرانس سرمایه های انسانی

  عضو هیئت علمی کنفرانس توانمندسازی

  عضو هیئت علمی کنفرانس بهبود و تحول اداری

  عضو هیئت علمی کنفرانس ساختار و مهندسی مجدد فرایندها

  عضو هیئت علمی کنفرانس تکنولوژی 

  دبیر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد

  دبیر سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری 

  رئیس اولین کنفرانس رهبری و مدیریت فرآیند

  مشاوره به تعداد زیادی از نهادها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی در موضوعات مدیریت به مدت 30 سال

  مدیر مسئول و مجری دوره آموزشی یکساله مدیریت اجرایی (E-MBA)، شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین(TPICO)

  مدیر مسئول دوره آموزشی یکساله مدیریت استراتژیک کسب و کار (SBA)، شرکت صنایع فولاد خوزستان

  مدیر مسئول دوره آموزشی مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، شرکت صنایع کامپیوتری ایران(ایز ایران)

  مدیر مسئول دوره آموزشی مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، معاونت فناوری اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  مدیر مسئول دوره آموزشی مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، سازمان فضایی

  مدیر مسئول دوره آموزشی یکساله مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، بیمه آسیا

  دوره های DBA در دانشگاه صنایع و معادن و دانشگاه تهران

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  شناسنامه تولیدات صنایع مختلف ساصد(17 جلد)-مدیر مسئول-67 و 65-سازمان صنایع دفاع-

  مطالعات نظری- روش کارشناسی (4 جلد) -مدیر مسئول -69 و 67-سازمان مدیریت صنعتی-سید بهروز صفوی- داود بهبودی

  سیستم کنترل پروژه های تحقیقاتی-مدیر مسئول-74-موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی-ابوالفتحی

  شناسنامه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات-مدیر مسئول-74-موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی-ابوالفتحی

  هدف، وظایف و پستهای سازمانی(2 جلد)-مدیر مسئول-74-سازمان بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات-ابوالفتحی

  تفویض اختیار نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی به وزیر-مدیر مسئول-75-وزارت بازرگانی-ابوالفتحی

  تهیه و تدوین شاخص های اندازه گیری بهره وری در وزارت بازرگانی(4 جلد)-مدیر مسئول-75-وزارت بازرگانی-مهندسین مشاور زیست بوم – رضا فرشید- فرمن قاسم خلیل زاده- امیر هوشنگ شهیدی-کورش صدیق- امیر فروزش

  نقد برنامه 1400 (تمدن اسلامی)-مدیر مسئول-76-ریاست جمهوری –  دفتر پژوهش های فرهنگی-کرباسیان

  نقد اقتصاد بدون نفت-مدیر مسئول-76-ریاست جمهوری –  دفتر پژوهش های فرهنگی-کرباسیان

  تشکیلات کلان دولت-مشارکت-76-سازمان امور اداری و استخدامی کشور-کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور

  سازماندهی کتابخانه های عمومی کشور(2جلد)-مدیر مسئول-77-وزارت ارشاد اسلامی-  دفتر پژوهش های فرهنگی-هرمز باقی و جمعی از کارشناسان

  شاخص های بهره وری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (8 جلد)-مدیر مسئول-77-وزارت ارشاد اسلامی-  دفتر پژوهش های فرهنگی-آزما و جمعی از کارشناسان

  بررسی امکان بهره برداری از قانون و شبکه های رسیدگی به تخلفات در نظام رسیدگی و پاسخگویی  به شکایات مردم-مدیر مسئول-77-سازمان امور اداری و استخدامی کشور- موسسه پژوهشی مهر فرهنگ-مظفری- کرکه آبادی

  طراحی و تدوین نظام پاسخگویی

  دولت در مقابل شهروندان-مدیر مسئول و مجری-78-سازمان امور اداری و استخدامی کشور- موسسه پژوهشی مهر-علی خانی- کرکه آبادی- مظفری

  بررسی و تعیین شاخصهای بهره وری در معاونت توسعه مدیریت منابع و امور مجلس-مدیر مسئول و مجری-82-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-نظامی وند- اسفندیاری

  بررسی و تعیین شاخص های بهره وری در حوزه معاونت سلامت-مدیر مسئول و مجری-83-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-نظامی وند، اسفندیاری، ابراهیم زاده، هرندی، ریاحی

  بررسی و تعیین شاخص های بهره وری در حوزه معاونت آموزشی و دانشگاهی-مدیر مسئول و مجری-83-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-نظامی وند،اسفندیاری، ابراهیم زاده، هرندی، ریاحی

  تجزیه و تحلیل محیط رقابتی و بکارگیری روش Benchmarking به منظور شناسایی راهکارهای بهبود در راستای ایجاد توان رقابتی در بازارهای جهانی-مشاور-82-ساصد- شرکت باطریسازی نیرو-نظامی وند- اسفندیاری

  نظام محققان سپاه-مشاور فنی-83-مرکز مطالعات بنیادی-احمد ورزشکار- محمود شیرازی

  مهندسی مجدد فرایندها-مدیر مسئول و مجری-85-گمرک جمهوری اسلامی ایران-دکتر کامران فیضی- دکتر محمد تقی نقدی فرد- وشنگ نظامی وند چگینی- شهرام اسفندیاری فرانک جواهر دشتی-علی الماسی و...

  تبیین و ارئه الگوی روش شناسی تحقیقات مدیریت استراتژیک دفاعی - امنیتی-مدیر مسئول و مجری-87-دانشگاه دفاع ملی-دکتر محمد رضا طبیبی

  بررسی وضعیت«سیاست پژوهی» در نظام آموزش عالی، تحقیقات وفناوری در ایران-مدیر مسئول-87-موسسه پژوهش ، برنامه ریزی و آموزش عالی-دکتر سید محمد الوانی - حمید جاودانی، دکتر مصطفی ایمانی-ندا رضایی

  طراحی الگویی برای رفتار سازمان یادگیرنده در حوزه سیاست پژوهی علم و فناوری در ایران-ناظر-87-مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور-دکتر تقوی

  ارتقای مشارکت پایدار شهروندان تهران در مدیریت خدمات شهری-مدیر مسئول-88-شهرداری تهران-نظامی وند – دکتر حسینی – دکتر مرجان فیاضی

  بررسی مقایسه قاچاق کالا در چند کشور متناظر با ایران-ناظر-88-ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)-دکتر داوود مجتهد

  طراحی الگوی توانمند سازی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران-ناظر-88-دفتر تحقیقات کاربردی بازرسی کل ناجا-حسن بختیاری

  مدیریت استراتژیک شرکت آب و فاضلاب استان تهران-مشاور ارشد-80-شرکت آب و فاضلاب استان تهران-بنیاد صنعتی ایران-بنی اسدی- شریفی

  تدوین استراتژی گروه کشاورزی و دامپروری، گروه قند، گروه روغن و مواد غذایی-مدیر علمی-82-سازمان اتکا-مرکز مطالعات راهبردی اتکا

  عوامل موثر در عدم اجراي استراتژي‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران-مشاور فني-82-سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان مديريت صنعتي-شريعتي

  برنامه ریزی استراتژیک-مدیر مسئول و مجری-86-شرکت احداث صنعت-نظامی وند و دیگران

  برنامه ریزی استراتژیک-مدیر مسئول و مجری-83-سازمان امور مالیاتی کشور-هوشنگ نظامی وند چگینی -دکتر مهران طهماسبی کارشناسان طرح: بیژن طالب کاشفی- امیرانچه ای

  طرح تدوین استراتژی های اصلی کسب و کار-مدیر مسئول-83-مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان-شهرام اسفندیاری قلاتی، هوشنگ نظامی وند چگینی-حسین کاویانی –امیر حسین انچه ای

  تدوین استراتژی سازمانی و وظیفه ای-ناظر-83-گمرک جمهوری اسلامی ایران-عبادی فر- میثم خدایی-سارا فراهانی- شهاب الدین شمس- ناظم برخورداری- فاطمه طالبی همت-سیده مریم سنایی

  برنامه ریزی استراتژیک-مدیر مسئول-84-شرکت سیمان خا ش-دکتر هدایتی

  تعیین و تدوین استراتژیهای مناسب برای سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)-مدیر مسئول

  و مجری-85-سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)-هوشنگ نظامی وند چگینی-برمک تابنده- شهرام اسفندیاری

  برنامه ریزی استراتژیک-مدیر مسئول-86-شرکت فولاد خوزستان-هوشنگ نظامی وند چگینی-عباس خدادادی

  برنامه ریزی استراتژیک-مدیر مسئول و مجری-86-وزارت کشاورزی – معاونت زراعت-هوشنگ نظامی وند چگینی - دکتر محمد رضا جهانسوز-مهندس محمد هادی خزائی،مهندس کمال ذبیحی

  تدوین استراتژی شهرکهای صنعتی استان کردستان-مدیر مسئول-87-استان کردستان-دکتر سید هاشم هدایتی

  طرح تدوين الگوي نظري راهبردهاي كاركردي-مدیر مسئول-88-87-سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

  -هوشنگ نظامی وند چگینی- عباس خدادادی- راحله انگشت باف- علی رضا مقدم- حسین حقیقت ثابت

  برنامه ریزی استراتژیک بیمه آسیا-مدیر مسئول-88-بیمه آسیا-هوشنگ نظامی وند چگینی- بیژن کاشفی-

  راحله انگشت باف

  تدوین استراتژیهای پدافند غیرعامل  وزارت صنایع و معادن-مدیر مسئول-88-وزارت صنایع و معادن  از طریق موسسه جهاد کشاورزی-هوشنگ نظامی وند چگینی- عباس خدادادی- حسین عیسایی – احمد ورزشکار

   

  برنامه ریزی استراتژیک -مدیر مسئول-88-شرکت موننکو-حمید رضا پیرمراد

  برنامه ریزی استراتژیک-مدیر مسئول-89-شرکت پالایش گاز سرخون-هوشنگ نظامی وند / مهدی اروجلو/ ایمان تجریشی

  برنامه ریزی استراتژیک-مدیر مسئول-90-وزرات نیرو-هوشنگ نظامی وند / مهدی اروجلو/ ایمان تجریشی/علی ضیایی/ حسن حقیقت ثابت/راحله انگشت باف/برمک تابنده/عباس خدادادی/ مریم  شیخان

  برنامه ریزی استراتژیک بخش برق و انرژی -مدیر مسئول-90-وزرات نیرو-هوشنگ نظامی وند / مهدی اروجلو/ ایمان تجریشی/علی ضیایی/ حسن حقیقت ثابت/راحله انگشت باف/برمک تابنده/عباس خدادادی/ مریم  شیخان

  برنامه ریزی استراتژیک بخش آب-مدیر مسئول و مجری-90-وزرات نیرو-هوشنگ نظامی وند / مهدی اروجلو/ ایمان تجریشی/علی ضیایی/ حسن حقیقت ثابت/راحله انگشت باف/برمک تابنده/عباس خدادادی/ مریم  شیخان

  برنامه ریزی استراتژیک بخش آب و فاضلاب-مدیر مسئول و مجری-90-وزرات نیرو-هوشنگ نظامی وند / مهدی اروجلو/ ایمان تجریشی/علی ضیایی/ حسن حقیقت ثابت/راحله انگشت باف/برمک تابنده/عباس خدادادی/ مریم  شیخان

  برنامه ریزی استراتژیک بخش آموزش ، پژوهش و فناوری -مدیر مسئول و مجری-90-وزرات نیرو-هوشنگ نظامی وند / مهدی اروجلو/ ایمان تجریشی/علی ضیایی/ حسن حقیقت ثابت/راحله انگشت باف/برمک تابنده/عباس خدادادی/ مریم  شیخان

  برنامه ریزی استراتژیک بخش پشتیبانی صنعت آب و برق کشور-مدیر مسئول و مجری-90-وزرات نیرو-هوشنگ نظامی وند / مهدی اروجلو/ ایمان تجریشی/علی ضیایی/ حسن حقیقت ثابت/راحله انگشت باف/برمک تابنده/عباس خدادادی/ مریم  شیخان

  استراتژی های وظیفه ای وزرات نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزرات نیرو-دکتر حسین عیسایی، علیرضا مقدم، نبی اله دهقان،محرم رزمجوی، سعید سمسارها، حسین حقیقت ثابت، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف

  استراتژی های ساختار وزارت نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های روابط عمومی وزرات نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های منابع انسانی-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-علیرضا مقدم، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های مالی وزرات نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-محرم رزمجوی، کاظم چاوشی، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-حسین حقیقت ثابت، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های توسعه صادرات وزارت نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-نبی اله دهقان، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی همکاریهای بین المللی وزرات نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های خصوصی سازی وزرات نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-سعید سمسارها، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های امور مشترکین وزارت نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-نبی اله دهقان، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  استراتژی های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو-مدیر مسئول و مجری-90-وزارت نیرو-دکتر حسن عیسایی، فاطمه السادات اعرابی، راحله انگشت باف، مریم شیخان

  برنامه عملیاتی بخش برق و انرژی کشور-مدیر مسئول و مجری-91-وزارت نیرو-مدیراجرایی: عباس خدادادی

  استراتژی ساختار ارتباطی وزارت نیرو-مدیر مسئول و مجری-91-وزارت نیرو-مدیراجرایی: عباس خدادادی

  برنامه ریزی راهبردی سازمان بهزیستی کشور-مدیر مسئول و مجری-90-سازمان بهزیستی کشور-مدیراجرایی: عباس خدادادی

  برنامه عملیاتی سازمان بهزیستی کشور-مدیر مسئول و مجری-90-سازمان بهزیستی کشور-مدیراجرایی: عباس خدادادی

  سند برنامه ریزی استراتژیک سازمان امداد و نجات-مدیر مسئول و مجری-91-سازمان امداد و نجات-مدیراجرایی: عباس خدادادی

  سند برنامه عملیاتی سازمان امداد و نجات-مدیر مسئول و مجری-91-سازمان امداد و نجات-مدیراجرایی: عباس خدادادی

  بازنگری فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک وزارت نیرو-مدیر مسئول-91-وزارت نیرو-مدیر اجرایی:دکتر عباس خدادادی

  برنامه عملیاتی و توسعه توانمند سازی داخلی ساخت تجهیزات شرکت آسکوتک-مدیر مسئول-93-شرکت آسکوتک-موسسه فرهیختگان دانش آفاق(نقره)

  برنامه راهبردی مجتمع سنگ آهن سنگان-مدیر مسئول-93-مجتمع سنگ آهن-موسسه فرهیختگان آفاق( نقره)

  برنامه راهبردی بنیاد ملی علم ایران( صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)-مدیر مسئول-94-بنیاد ملی علم ایران

  ( صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)- ( موسسه فرهیختگان دانش آفاق) غلامرضا نقره

  ارزشیابی عملکرد کارکنان-مدیر مسئول-74-موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی-ابوالفتحی

  طرح طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایای موسسه مطالعات وبژوهشهای بازرگانی-مدیر مسئول-75-موسسه مطالعات وبژوهشهای بازرگانی-مجری:سید مهدی سید مطهری و عبدالحمیدسلطانی زاده، کارشناسان:غلام ابوالفتحی و رضاآذری

  مدل گزینش مدیران اجرائی-مدیر مسئول-76-ریاست جمهوری –  دفتر پژوهش های فرهنگی-ابوالفتحی - سوهانگیر

  بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور-مدير مسئول-77-سازمان برنامه و بودجه کشور-مشاور طرح: عبدالرحیم کرکه آبادی  مجری: مظفری، همکاران: محمد جواد صالحی – ژیلا یوسفی

  امنیت شغلی کارکنان دولت-مدیر مسئول و مجری-78-سازمان امور اداری و استخدامی کشور- موسسه پژوهشی مهر-مظفری-کرکه آبادی و کارشناسان

  پرداخت مبتنی بر عملکرد(3جلد)-مدیر مسئول  و مجری-79-77-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-مظفری- کرکه آبادی-آق اولی- باقر زاده

  مدیریت استراتژیک منابع انسانی-ناظر پروژه-83-گمرک جمهوری اسلامی ایران-دکتر سید حسین ابطحی - دکتر شمس الله جعفری نیا-دکتر مهربان هادی یکانی-دکتر رضا نجاری

  ساختار دوره انتقال معاونت خدمات بازرگاني-مدير مسئول-74-وزارت بازرگاني-ابوالفتحي

  ساختار شورایعالی تجارت الکترونیک-مدیر مسئول-74-موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی-ابوالفتحی

  طراحی تشکیلات حوزه معاونت خدمات بازرگانی-مدیر مسئول-75-وزارت بازرگانی-ابوالفتحی ، سهیلا خسروی- یونس آقاسی جاوید

  طراحی ساختار مناسب برای کارایی تجاری در ایران-مدیر مسئول و مجری-75-دانشگاه تهران-دکتر سعادت/ دکتر الوانی / دکتر رضائیان/ دکتر صدقی / دکتر ونوس

   

  طراحی ساختار شورای تشخیص مصلحت-مدیر مسئول-76-تشخیص مصلحت – دفتر پژوهش های فرهنگی-ابوالفتحی

  طراحی ساختار سازمان ایرانگردی و جهانگردی(2جلد)-مدیر مسئول-77-سازمان ایرانگردی و جهانگردی- دفتر پژوهشهای فرهنگی-هرمز باقی- عباس جهانگیر- باقرزاده

  ساختار معاونت خدمات شهری-مدیر مسئول-77-شهرداری تهرا ن -  دفتر پژوهش های فرهنگی-آزما و جمعی از کارشناسان

  شناخت وضع موجود سازمان و سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی و ارائه راهکارها و طراحی ساختار سازمان-مشاور ارشد-79-سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزش(وزارت آموزش و پرورش)سازمان مدیریت صنعتی-مالک- مشیری

  طراحی ساختار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-مشاور ارشد-79-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- سازمان مدیریت صنعتی-شریعتی- مولوی- درویش

  طراحی ساختار گمرک-مشاور ارشد-80-سازمان گمرک کشور -سازمان مدیریت صنعتی-بنی اسدی

  ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-مشاور ارشد-81-وزارت علوم تحقیقات و فناوری- سازمان مدیریت صنعتی-شریعتی

  ساختارسازمانی-مدیر مسئول-81-گروه صنعتی سدید-نظامی وند

  طراحی ساختار مدیریت نظام رفاه اجتماعی در ایران (2 جلد)-مدیر مسئول و مجری-81-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-آق اولی

  تدوین و پیشنهاد ساختار شرکت مادر(Holding)-مدیر مسئول و مجری-82-صندوق ذخیره فرهنگیان-نظامی وند- اسفندیاری

  طراحی ساختار مطلوب-مدیر مسئول-82-وزارت صنایع و معادن-سیامکون

  باز آرائی ساختار سازمانی-مدیر مسئول-82-گروه صنعتی سدید-نظامی وند

  تدوین و طراحی ساختار-مدیر مسئول و مجری-87-وزارت علوم تحقیقات و فناوری-قاسم بابازاده- پریسا مهاجری- رقیه مهاجری- پرگل تبریزی-  محبوبه بیات

  طراحی ساختار ارتباط پژوهشگاه صنعت نفت با مراکزو پژوهشکده ها و اجرای آن بر ساختار پژوهشگاه-مدیر مسئول-87-پژوهشگاه صنعت نفت

  بازطراحی ساختار سازمانیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-ناظر-88-معاونت توسعه مدیریت و منابع – مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری-مجری: سعید نوری

  ارزیابی یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه  -ناظر -89-دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه-دانشگاه آزاد اسلامس فیروزکوه

  طراحی ساختار سازمانی -مدیر مسئول ومجری-90-بانک توسه صادرات-مدیر اجرایی : عباس خدادادی

  استراتژی ساختار ارتباطی وزارت نیرو( بخشهای برق و انرژی، آب ، آب و فاضلاب، پشتیبانی، آموزش پژوهش و فناوری)-مدیر مسئول و مجری-91-وزرات نیرو-مدیر اجرایی:دکتر عباس خدادادی,آقای مهندس سید احسان وزیری یگانه کارشناس ارشد طرح

  آقای مهندس حامد حبیبیان کارشناس طرح-مدیر مسئول و مجری-92-شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  و سازمان مدیریت صنعتی-دکتراعرابی ،آقای افشارپاد، دکتر هاشمی، آقای صادقی، دکتر مقدم

  خانم ها: دکتر فائزه اعرابی، گلاره فرهادیان، خانم یعقوبی، خانم قنبری، خانم شمس کلاهی

  عارضه یابی،آموزش و تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های زیر سیستم های منابع انسانی و تهیه نظامات زیر سیستم ها-مدیر مسئول و مجری-92-شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  و سازمان مدیریت صنعتی-دکتراعرابی ،آقای افشارپاد، دکتر هاشمی، آقای صادقی، دکتر مقدم

  خانم ها: دکتر فائزه اعرابی، گلاره فرهادیان، خانم یعقوبی، خانم قنبری، خانم شمس کلاهی

  برنامه عملیاتی و توسعه توانمند سازی داخلی ساخت تجهیزات شرکت آسکوتک-مدیر مسئول و مجری-93-شرکت آسکوتک-وزیری – اکرمی- مرادی-راد –اعرابی و آقای نقره

  برنامه عملیاتی مجتمع سنگ آهن-مدیر مسئول و مجری-93-مجتمع سنگ آهن-آقای نقره – دکتر اعرابی- آقای وزیری

  برنامه راهبردی بنیاد ملی علم ایران( صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)-مدیر مسئول و مجری-94-بنیاد علم ایران-دکتر سید محمد اعرابی/ غلامرضا نقره/ آقای وزیری

  بازنگری برنامه راهبردی، تدوین برنامه عملیاتی و تدوین نظام کنترل استراتژیک شرکت مهندسی کانی کاوان شرق-مدیر مسئول و مجری-95-

  شرکت کانی کاوان شرق

  -آقای مهندس سید احسان وزیری یگانه

  آقای مهندس حامد حبیبیان

  ارزیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی عملکرد صندوق در سطح سازمانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران-مدیر مسئول و مجری-95-بنیاد ملی علم ایران( صندوق حمایت از پژوهشگران و فناران کشور)-دکتر سید محمد اعرابی/ غلامرضا نقره/ آقای وزیری

  طراحی ساختار سازمانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور-مدیر مسئول و مجری-95-بنیاد ملی علم ایران( صندوق حمایت از پژوهشگران و فناران کشور)-دکتر سید محمد اعرابی/ غلامرضا نقره/ آقای وزیری

  برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی شرکت پالایش و گاز پارسیان-مدیر مسئول و مجری-96-شرکت گاز پارسیان-دکتر سید محمد اعرابی/ غلامرضا نقره/ آقای وزیری/ دکتر اسحاقی/ دکتر احسان

 • سایر اطلاعات

   

  تحقیق موردی-نویسنده:رابرت ک. ین-مترجمان:پارسائیان و اعرابی-چاپ:سوم-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1393

  تحقیق کاربردی: راهنمای عمل-نویسندگان:تری ای. هدریک، لئونارد بیک من و دبراچی.رگ-مترجمان: اعرابی و ایزدی –دوم-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1381

  تحقیق عملی  راهنمای مربیان آموزشی-نویسندگان:کلایر تیلور. مین ویلکی. جودیث بیسر-مترجمان:  دکتر سید محمد اعرابی و دکتر عباس خدادادی-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1391

  نوع شناسی و گونه شناسی مقدمه ای بر فنون دسته بندی-نویسندگان:کنت دی بیلی-مترجمان:دکتر سید محمد اعرابی. دکتر کاوه خلیلی دامغانی-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1391

  تحقیق تطبیقی-سید محمد اعرابی-دوم-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1382

  تحقیق عملی: راهنمای مجریان تغییر و تحول-نویسندگان: ارنست تی. استرینگر-مترجمان: اعرابی و ایزدی-دوم-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1384

  تحقیق پیمایشی:راهنمای عمل-نویسندگان:جک ئی .ادواردزو دیگران-مترجمان:اعرابی وایزدی-دوم-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1384

  در آمدی بر تحقیق مدیریت-نویسندگان:مارک ایستربای، اسمیت، ریچارد ثورب و اندی لو-مترجمان: اعرابی و ایزدی-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1384

  تحقیق سازمانی:راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران-نویسندگان:پل برورتون و لینه  میلوارد-مترجمان:اعرابی و آقازاده-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1385

  روش تحقیق کیفی-نویسندگان:کاترین مارشال و گرچن ب.راسمن-مترجمان:پارسائیان و اعرابی-پنجم-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1395

  کاربرد تحقیق موردی-نویسندگان:رابرت ک. ین-مترجمان:اعرابی، رحمانی، سهرابی-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1387

  تحقیق در مدیریت منابع انسانی-نویسندگان:والری اندرسون-مترجمان:اعرابی وامیدی-دوم-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1387

  تحقیق مبنایی راهنمای عملی-نویسندگان: ملانی بیرکس و جین میلز-مترجمان: اعرابی و بانشی-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1393

  تحقیق داده بنیاد-نویسندگان:کریستینا گولدینگ-مترجمان: اعرابی و خلیل نژاد و هاشمی-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1393

  روش شناسی مدیریت استراتژیکنویسندگان: سیاست دبیلو. رونی-مترجمان: دکتر اعرابی و هاشمی-اول-دفتر پژوهشهای فرهنگی-1394

  شناخت شناسی تحقیق در مدیریت-نویسندگان: فیل جانسون و ژوان دوبرلی-مترجمان: دکتر اعرابی و الماسی فرد-اول-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما-1394

  مدیریت بر مبنای سنجش-نویسندگان: فرانسسچینی،گلتو و میسانو-نویسندگان: دکتر اعرابی،قادری، ضرغامی، کیانی خواه-اول-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما-1396

  سازمان های پویا: آموزش و پژوهش عملی-ریمون بروس و شرمن ویمن-اعرابی وایزدی-اول-1379-دفتر-پژوهشهای فرهنگی

  برنامه ریزی استراتژیک گمرک جمهوری اسلامی ایران-سید محمد اعرابی-اول-1382-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  سازمان: ساختار، فرایندوره آورد-ریچارد اچ.هال-پارسائیان و اعرابی-چهارم-1384-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت (متون آموزشی3)-سید محمد اعرابی-دوم-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  برنامه ریزی استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور-سید محمد اعرابی و نظامی وند چگینی-اول-1386-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت جلد اول: مقدمه ای بر مدیریت، مدیریت در قرن بیست و یکم، برنامه ریزی-جیمز ای. اف.استونر، آر. ادوارد فری من و دانیل آر. گیلبرت-پارسائیان و اعرابی-هشتم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مبانی مدیریت استراتژیک-جی. دیوید هانگر و توماس ال. ویلن-اعرابی ورضوانی-ششم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مجموعه مقالات مدیریت

  (ج1- مبانی فلسفی روش شناسی و تئوریهای مدیریت)-سید محمد اعرابی-دوم-1388-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  تغیراستراتژیک

  ( چرخه سریع توسعه سازمان)-مریل سی.اندرسون-اعرابی و آقا محمدی-دوم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مبانی مدیریت-استیفن پی. رابینز ودیگران-اعرابی و رفیعی و ارشاد-چهاردهم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  برنامه ریزی استراتژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی(ساتبا)-سید محمد اعرابی و نظامی وند چگینی-اول-1388-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک-جان  ام برایسون، فارنوم کی . الستون-اعرابی و تقی زاده قمی-اول-1389-پژوهشکده مدیریت سما وانتشارات مهکامه

  کنترل استراتژیک-اعرابی و چاوشی-اول-1389-بازرسی کل دفتر تحقیقات کاربردی

  مبانی مدیریت استراتژیک-جفری اس. هریسون، کارن اچ. جان-اعرابی و الماسی فرد-چاپ سوم-1392-پژوهشکده مدیریت سما وانتشارات مهکامه

  دستنامه برنامه ریزی استراتژیک (متون آموزشی 2)-سید محمد اعرابی -دوازدهم-1396-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  اجرای استراتژیک-مارک مورگان، ویلیام مالک، ریمون ای لویت-دکتر اعرابی و دکتر زارع-چاپ­دوم-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی و پژوهشکده مدیریت سما

  مجموعه مقالات مدیریت جلد دوم-سید محمد اعرابی –اول-1390-دفتر پژوهش های فرهنگی

  طراحی سازمان،روبکرد گام به گام-ریچارد ام.برتون جراردین دسانتکیس بورگ اوبل -اعرابی و آرمانپور-اول-1390-پژوهشکده مدیریت سما و چاپ و نشر بازرگانی

  نظارت راهبردی ( راهنمایی برای اداره کردن سازمانهای خدمات اجتماعی-پیتر جی.پکورا دیوید چرین امیلی بروس

  ترینیداد دو جیزز آرگوئلو-اعرابی و زارع-اول-1390-بازرسی کل ناجا ، دفتر تحقیقات کاربردی

  تئوری و طراحی سازمان(جلد دوم)- ریچارد ال.دفت-پارسائیان و اعرابی-یازدهم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مبانی تئوری و طراحی سازمان-ریچارد ال.دفت-پارسائیان و اعرابی-دوازدهم-1396-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  تئوری و طراحی سازمان(جلد اول)-ریچارد ال.دفت-پارسائیان و اعرابی-نوزدهم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  طراحی ساختار سازمانی-سید محمد اعرابی-ششم-1390-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت(جلد دوم) : سازماندهی، رهبری،کنترل-جیمز ای. اف.استونر، آر. ادوارد فری من و دانیل آر. گیلبرت-پارسائیان و اعرابی-پنجم-1390-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مبانی مدیریت استراتژیک ( ویرایش 2007)-جی. دیوید هانگر و توماس ال. ویلن-اعرابی ورضوانی-چاپ پنجم-1393-دفتر پژوهش های فرهنگی

  کنترل استراتژیک-پیتر لورنژ،مایکل اف. اسکات مورتن و سومانترا گوشل-اعرابی و حکاک-دوم-1390-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  کنترل اجرای استراتژیک-گولد و جان جی. کویین-اعرابی /هاشمی/ زارع-اول-1395-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  مدیریت استراتژیک-فردآر.دیوید-اعرابی وپارسائیان-  سی و پنجم-1396-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  پیاده سازی استراتژی-اندرو مک لنان-اعرابی هاشمی و قادری-اول-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  سیستم های کنترل مدیریت -ان .گوش-سید محمد اعرابی و داود آقا محمدی-اول-1393-انتشارات مهکامه و پژوهشکده مدیریت سما

  مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری-نوسندگان: نیگل ایوانز، دیوید کمپبل، جورج استون هاوس-دکتر سید محمد اعرابی و فاطمه السادات اعرابی و فائزه السادات اعرابی-اول-1393-انتشارات مهکامه و پژوهشکده مدیریت سما

  مدیریت استراتژیک -فردآر.دیوید-دکتر سید محمد اعرابی و دکتر محمد تقی زاده مطلق-دوم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی و پژوهشکده مدیریت سما

  نظارت بر کارکنان پلیس-پل ام. ویسناند-دکتر سید حمد اعرابی-ویرایش هفتم-1393-بازرسی کل ماجا مرکز تحقیقات کاربردی

  مبانی مدیریت-رابینز- دی سنزو-اعرابی و رضوانی فر-چاپ اول-1393-دفتر پژوهش های فرهنگی- سما

  مفاهیم مدیریت استراتژیک-آیرلند- رابرت ای. ای هیت-اعرابی و سیمار اصل-چاپ اول-1394-دفتر پژوهش های فرهنگی – سما

  در جستجوی تغییر استراتژیک -جولیا بلوگون و ورونیکا هوپ هایلی-دکتر اعرابی و ادبی-چاپ اول-1394-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  درسنامه مدیریت استراتژیک -فردآر.دیوید-دکتر اعرابی و تقی زاده مطلق-چاپ اول-1395-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  تئوری مدیریت  خوانش انتقادی و بازتابی-نانت مانین-دکتر اعرابی و دکتر هاشمی-چاپ اول-1395-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  برنامه ریزی استراتژیک پروژه-کرزنر-اعرابی نیرومند محمدی مقدم-چاپ اول-1395-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  راهنمای برنامه ریزی استراتژیک گام به گام-دکتر سید محمد اعرابی-چاپ اول -1395-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  مدیریت استراتژیک پروژه -تری اشمیت-اعرابی ، هاشمی و زارع-چاپ اول-1395-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  اهرم های کنترل استراتژی -رابرت سایمونز-اعرابی، هاشمی، زارع-چاپ اول-1396-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  مدیریت در پهنه فرهنگها-سوزان سی. شنایدر ژان لوئی بارسو-اعرابی و ایزدی-سوم-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  فرهنگها وسازمان ها

  (نرم افزار ذهن)-گیرت هافستد-اعرابی، هدایتی، محمودی-اول-1388-نشر علم

  رفتار سازمانی(جلد اول)، رفتار فردی-استیفن پی. رابینز-اعرابی و پارساییان-چاپ بیست و دوم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  رفتار سازمانی(جلد دوم)، رفتار گروهی-استیفن پی. رابینز-اعرابی و پارساییان-چاپ هیجدهم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  رفتار سازمانی(جلد سوم)، رفتار سازمانی-استیفن پی.رابینز-اعرابی و پارساییان-هفدهم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  اخلاق در مدیریت-ال تی. هس مربوطه-اعرابی وایزدی-سوم-1389-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت ارتباطات-ری ام.برکو، آنرودی. ولوین و دارلین آر. دلوین-اعرابی و ایزدی-هشتم-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مبانی رفتار سازمانی ویرایش 2008-استیفن پی. رابینز، تیموتی، ای .جاج-اعرابی و تقی زاده مطلق-پنجم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مبانی رفتار سازمانی-استیفن پی. رابینز-اعرابی و پارساییان-چهل وهفتم-1396-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مجموعه مقالات مدیریت جلد سوم-سید محمد اعرابی -اول -1390-دفتر پژوهش های فرهنگی

  رفتار سازمانی مفاهیم،نظریه ها کاربرد ها-جلد دوم-استیفن پی. رابینز، تیموتی، ای .جاج-اعرابی و پارسیان-چاپ هیجدهم-1394-دفتر پژوهش های فرهنگی

  رفتار سازمانی مفاهیم،نظریه ها کاربرد ها -جلد اول-استیفن پی. رابینز، تیموتی، ای .جاج-اعرابی و تقی زاده-بیستم و یکم-1394-دفتر پژوهش های فرهنگی

  رفتار سازمانی مفاهیم،نظریه ها کاربرد هاجلد سوم-استیفن پی. رابینز، تیموتی، ای .جاج-اعرابی و تقی زاده-اول-1392-دفتر پژوهش های فرهنگی

  مبانی رفتاری مدیریت استراتژیک-فیلیپ برومایلی-ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، دکتر سعیده امیدی-اول-1391-دفتر پژوهش های فرهنگی

  فرهنگ واژگان رفتار سازمانی-اعرابی تقی زاده مطلق-اول-1393-دفتر پژوهش های فرهنگی

  نظریه های رفتار سازمانی و اجتماعی-اعرابی / فیاضی-اول-1395-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی جلد اول-مایکل ای. هیت سی.چت میلر و آدرین کوللا-اعرابی/آرمان-اول-1396-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی جلد دوم-مایکل ای. هیت سی.چت میلر و آدرین کوللا-اعرابی/آرمان-اول-1396-دفتر پژوهش های فرهنگی و سما

  استراتژی منابع انسانی: تدوین، اجرا، آثار-پیتربامبرگروایلن مشولم-پارسائیان و اعرابی-پنجم -1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل(متون آموزشی 1)-سید محمد اعرابی-اول-1385-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی-آلن پانت و استفن جی هینز-اعرابی و موسوی-سوم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  استراتژی های مدیریت منابع انسانی-دکتر ابطحی، دکتر اعرابی-اول-1387-انتشارات  پویند

  مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل-گرگ ال. استوارت کنت جی. براون-سید محمد اعرابی

  مرجان فیاضی-چاپ هفتم-1395-پژوهشکده مدیریت سما و انتشارات مهکامه

  استراتژی منابع انسانی-سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی-چاپ اول-1395-پژوهشکده مدیریت سما و

  دفتر پژوهش های فرهنگی

  مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل(ویرایش سوم 2006)-مایکل آرمسترانگ-اعرابی و مهدیه-چاپ ششم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مبانی مدیریت منابع انسانی-گری دسلر-پارسائیان و اعرابی-سیزدهم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مجموعه  مقالات مدیریت  جلد چهارم-سید محمد اعرابی -اول-1390-دفتر پژوهش های فرهنگی

  مدیریت استراتژی منابع انسانی-پاول بوسلی-دکتر اعرابی و دکتر غضنفری-اول-1393-انتشارات مهکامه و سما

  مدیریت جهانگردی : مبانی، راهبردها وآثار-راجر داس ویل-اعرابی و ایزدی-پنجم-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت خدمات(جلد اول): استراتژی،عملیات و تکنولوژی اطلاعات-جیمز ای. فیتز سیمونز و مونا جی. فیتز سیمونز-اعرابی و ایزدی-چهارم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  ریسک استراتژیک-انجمن اکچوئری دانشگاه بات-اعرابی، تجریشی-اول-1387-پژوهشکده مدیریت سما و

  انتشارات  مهکامه

  راهنمای برنامه ریزی بازار:  برنامه بازاریابی محصول-دیوید اچ.بنگر-اعرابی و آرمانپور-دوم -1395-دفتر پژوههای فرهنگی

  استراتژی بازاریابی -اعرابی، رضوانی-اول-1392-پژوهشکده مدیریت سما

  جهانگردی در چشم اندازی جامع-سازمان جهانی جهانگردی-پارسائیان و اعرابی-ششم (ویراست دوم)-1388-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  استراتژی روابط عمومی-ساندرا اولیور-اعرابی، فیاضی-دوم-1391-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت استراتژیک مالی-روث بندر.کیت وارد-اعرابی، رزمجوئی-سوم-1395-پژوهشکده مدیریت سما

  و مهکامه

  مدیریت استراتژیک کارآفرینی-لیزاک.گاندری-جیل.ر کیکول-اعرابی ، نجفی-اول-1388-پژوهشکده مدیریت سما و مهکامه

  استراتژی مالی-اعرابی، رزمجوئی-اول-1392-پژوهشکده مدیریت سما

  هفت کلید استراتژی خدمات-ژاک هورو یتز-اعرابی و ایزدی-چاپ پنجم-1396-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی: رهیافتی جامع-استیو کلارک-اعرابی و داوود ایزدی-پنجم-1389-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی-نوشته استیو کلارک-دکتر اعرابی و مهندس حقیقت ثابت-اول-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  استراتژی بازار یابی: با رویکردی تصمیم محور-اورویل سی. واکر و دیگران-اعرابی و ایزدی-ششم-1394-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت خدمات(جلد دوم) : استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات-جیمز ای. فیتز سیمونز و مونا جی. فیتز سیمونز-اعرابی و ایزدی-دوم-1389-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار(جلد1)-توماس ال . ویلن-جی . دیوید هانگر-اعرابی و آقازاده-دوم-1392-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار(جلد2)-توماس ال . ویلن-جی . دیوید هانگر-اعرابی و آقازاده-سوم-1395-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  مدیریت استراتژیک بازاریابی-هلن میک و ریچارد میک-اعرابی و سعیده امیدی-دوم-1393-دفتر پژوهشهای فرهنگی

  استراتژی تولید و عملیات-دونالد واترز-اعرابی و مصطفوی-دوم-1393-پژوهشکده مدیریت سما و انتشارات مهکامه

  استراتژی دانش-سید محمد اعرابی و سعید موسوی-دوم-1393-انتشارات مهکامه و انتشارات سما

  استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری  اطلاعات-سید محمد اعرابی و حسین حقیقت ثابت-اول -1389-انتشارات مهکامه

  استراتژی تکنولوژی-سید محمد اعرابی و حسین منتی-دوم-1393- انتشارات مهکامه

  مجموعه مقالات مدیریت (جلد پنجم)-دکتر سید محمد اعرابی-اول-1389- دفتر پژوهش های فرهنگی

  متون مدیریت خدمات -سید محمد اعرابی -اول-1389- دفتر پژوهش های فرهنگی

  استراتژی بازاریابی بین الملل-سید محمد اعرابی / نبی الله دهقان-دوم-1393- انتشارات مهکامه و انشارات سما

  برنامه ریزی استراتژیک غلات ایران-سید محمد اعرابی و هوشنگ نظامی وند چگینی و مجتبی پالوج-اول-1389-موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

  برنامه ریزی استراتژیک نباتات صنعتی  ایران-سید محمد اعرابی و هوشنگ نظامی وند چگینی و مجتبی پالوج-اول-1389-موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

  برنامه ریزی استراتژیک محصولات سبزی و صیفی  ایران-سید محمد اعرابی و هوشنگ نظامی وند چگینی و مجتبی پالوج-اول-1389-موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

  برنامه ریزی استراتژیک محصولات علوفه ای ایران-سید محمد اعرابی و هوشنگ نظامی وند چگینی و مجتبی پالوج-اول-1389-موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

  برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی محصول کلزا در  ایران-سید محمد اعرابی و هوشنگ نظامی وند چگینی-اول-1389-موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

  برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی درصنعت نفت-دکتر اعرابی- دکتر رشیدی دکتر خدادادی و آقای فارسیجانی-اول-1391-مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی و سما