اساتید

دکتر مهدی باغبان

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  کارشناسی شیمی کاربردی

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- تحول اداری

  دکتری مدیریت دولتی-منابع انسانی

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  مدرس روش تحقیق و رفتار سازمانی دانشگاه تهران

  مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری چند منظوره عصر گفتمان

  سرارزیاب کانون های ارزیابی مدیران پژوهشکده توسعه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، وزارت ارتباطات، شهرداری تهران و...

  سردبیر نشریه علمی تخصصی مدیریت پیشرفت موسسه گفتمان انقلاب اسلامی

  مدیر آموزش پژوهشکده توسعه جهاد دانشگاهی تهران

  مدیر منابع انسانی شرکت فناوری اطلاعات ویژن

  معاون آموزش دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی

  مشاور معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد

  مشاور منابع انسانی خوشه خدماتی یحیی

  مدیر منابع انسانی شرکت تعاونی بارثاوا مهر رضا (ع)

  مدرس دوره های مقاله نویسی و روش تحقیق منابع انسانی و مدیریت تحول دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد

  دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی، جهاد دانشگاهی

  دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 و الگوهای نوین مدیریت پژوهشکده دولت اسلامی و  جهاد دانشگاهی تهران، دانشگاه تهران شرق

  دبیر اجرایی کنفرانس ملی الگوهای نوین کسب و کار (3 دوره) انجمن مهندسی مالی ایران، انجمن مدیریت حسابداری ایران، وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران

  دبیر شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار دانشگاه تهران، دانشگاه ایرانیان، انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  شهرداری مشهد- توانمندسازی نیروی انسانی- مدیر طرح

  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- حاکمیت فناوری اطلاعات- مشاور طرح

  سازمان اداری و استخدامی کشور- نیازسنجی آموزشی -مجری

  جهاد دانشگاهی- برنامه ریزی نیروی انسانی- همکار اصلی

  سازمان زندانهای کشور- فرسودگی شغلی- همکار طرح

  گروه مشاورین جوان شهرداری مشهد و تهران- طراحی ساختار سازمانی-مجری

  ستاد نیروی انتظامی-فلات زدگی شغلی-مجری طرح

  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-تحول اداری-همکار طرح

  جهاد دانشگاهی تهران-ارائه مدل شایستگی مدیران-همکار طرح

  شرکت انفاقات برق مشهد-طراحی مدل رضایت شغلی-مجری طرح

  بررسی عوامل موثر بر فلات زدگی کارکنان ناجا-مدیریت منابع در نیروی انتظامی-1397

  ارائه مدل فلات زدگی شغلی در ستاد نیروی انتظامی-نظم و امنیت نیروی انتظامی-1398

  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی با استفاده از سیستم هوشمند-ISI-IF3.9-2013

  بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و هوش هیجانی-ISC-2012

  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی -ISC-2013

  بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با استفاده از معادلات ساختاری-انجمن مدیریت ایران-1393

  ارزیابی میزان عوامل موثر بر مدیریت تماشاگران فوتبال با رویکرد فازی -کنفرانس بین المللی فدراسیون فوتبال

  بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر فساد اداری-1392

  در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-کنفرانس  ملی آموزش و توسعه منابع انسانی-1394

  بررسی رابطه میان ویژگیهای سازمان  یادگیرنده با یادگیرنده بودن سازمان بر اساس مدل مایکل مارکوات-کنفرانسی-1393

  ارزیابی میزان بکارگیری  مدیریت دانش در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فازی-انجمن مدیدیریت ایران-1394

  بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني-کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت-1393

  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی هافستد و فساد اداری در اداره امور مالیاتی کشور-کنفرانس بین مدیریت، حسابداری و علوم اقتصدی جزیره کیش-1394

 • سایر اطلاعات

   

  کتاب 99 استراتژی مذاکره-نشر بازرگانی-1397

  تاریخ توسعه منابع انسانی-انتشاراتی جهاد دانشگاهی-1397

  کتاب یادگیری غیر رسمی-انتشارات سمت-1398

  ارزیاب ارشد کانون­های ارزیابی مدیران

  مدرس بیش از 200 دوره مقاله نویسی و روش تحقیق

  عضو کمیته علمی کنفرانس ملی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت

  عضو جوانان نخبه کشور در چهارمین اجلاس بین المللی مدل سازمان همکاری اسلامی

  استاد راهنما و مشاور بیش از 80 طرح پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار در دانشگاه تهران