اساتید

دکتر همایون نسیمی

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  دكترا مديريت (بازاریابی استراتژیک) دانشگاه نيس (فرانسه) (دسامبر 2011)

  كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه نيس (فرانسه)

   

   

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  • مدیرعامل ایران شرکت پتروناس
  • معاون بازرگانی هولدینگ انرژی امین کسری
  • مدیر توسعه کسب و کار گروه سرمایه گذاری انتخاب
  • مدیر توسعه و بازاریابی شرکت تأمین سرمایه امین
  • معاون توسعه بین الملل و مدير پروژه بين المللي سازي شرك توسعه بين الملل نفت و گاز كيش (پروژه IOC)
  • كارشناس دفتر مدير عامل شركت ملي نفت ايران
  • كارشناس شركت ملي صادرات گاز ايران (واحد جذب سرمايه گذاري و مشاركت ها)
  • كارشناس ارشد مؤسسة مطالعات بين‎المللي انرژي (وابسته به وزارت نفت)
  • كارشناس سازمان بهينه‎سازي مصرف سوخت كشور
  • كارشناس دفتر فناوري هاي نهاد رياست جمهوري
  • همكاري با شركت Bain & Company در پروژه ارتقاء بهره­وري و اصلاح سيستمهاي شركت ملي نفت ايران
  • همکاری با شرکت Booz & Allen
  • عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران

   

   

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  • تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب از سال 1378 تا 1381
  • تدريس در دانشكدة خبر (وابسته به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران) از سال 1380 تاكنون (اقتصاد سیاسی، تحلیل محتوای پیام، ترجمه متون اقتصادی، سیاسی، ترجمه شفاهی)
  • تدريس در دانشكدة فني دانشگاه تهران (دوره هاي MBA) از سال 1388 تا كنون (اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی)
  • تدریس در دانشکده صنایع دانشگاه تهران (دوره هاي MBA) از سال 1388 تا كنون (اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی)
  • تدریس دوره­ های MBA و DBA از سال 1391 تا کنون (اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی)
  • تدریس در دانشگاه UMEF سوئیس از سال 2013 تا کنون
  • تدریس در مدرسه مدیریت ماستریخت (Maastricht School of Management) از سال 2016 تاکنون
  • آينده نفت وگاز خليج هميشه فارس، مجله اقتصاد ايران، شماره 72
  • بررسي مقايسه اي وضعيت شركتهاي عمده نفت و گاز و روند تحولات آنها در آينده، مجله بررسي هاي اقتصاد انرژي، شماره 4
  • خليج فارس محور امنيت عرضه انرژي جهان، مجله بررسي هاي اقتصاد انرژي، شماره 3
  • روشهاي بهينة بازنگري و اصلاح يارانه هاي انرژي, افشين جوان, همايون نسيمي, مجله بررسي هاي اقتصاد انرژي, شماره 6, ويژه نامه مديريت مصرف و يارانه هاي انرژي
   • US Sanctions and Global Energy Markets, Journal of Middle Eastern Geopolitics, Year II, Volume Number 4 April - June 2006
  • بررسي عملكرد 50 شركت برتر (جدول رده‎بندي PFC)، مجلة اقتصاد انرژي، شماره‎هاي 26،27 و 28
  • مزيت‎هاي استفاده از LNG به جاي CNG بعنوان سوخت، جهان اقتصاد، شمارة 2285 4/3/81
  • گاز‎سوز نمودن خودروها، راهكاري مؤثر در كاهش آلودگي هوا، شبكة تحليل‎گران تكنولوژي، 1/5/81
  • توليد برق از نيروي باد، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة 43
  • موافقان و مخالفان گازسوز كردن خودروها، ابرار اقتصادي، 27/6/81
  • عوامل سياسي همكاري ميان كشورهاي توليدكنندة نفت، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة 37
  • آماده براي غافلگير شدن، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة
  • كمبود قريب‎الوقوع نفت در جهان، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة 42
  • گفتگو و تبادل‎نظر ميان ايران و اتحادية اروپايي در بخش انرژي، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة 23 و 24
  • انرژي بيوماس، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة 25
  • اوپك و قيمت‎گذاري دو قطبي، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة 39 و 40
  • مروري بر صنايع پتروشيمي خاورميانه، مجلة اقتصاد انرژي، شماره‎هاي 29 و 30
  • ايران، خليج فارس وبازارهاي جهاني انرژي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 209-210 ،بهمن واسفند 1383
  • مديريت نوآوري در صنعت نفت, فصلنامة مديريت و منابع انساني در صنعت نفت, شمارة يك, سال اول, زمستان 1386, زارعي علي اصغر, نسيمي همايون
  • به كارگيري مدلهاي نظام ملي مديريت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش توان توليد فناوري, فصنامة مديريت و منابع انساني در صنعت نفت, شمارة دو, سال دوم, شمارة 2, بهار 1387
  • خليج فارس وبازاهاي جهاني: وضعيت فعلي و آينده: بهروزي فر مرتضي و نسيمي همايون، پانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، تهران ، 11-12 اسفند
  • Strategic Cooperation in the Persian Gulf: Cornerstone of Energy supply security ، بهروزي‌فر مرتضي و نسيمي‌همايون، شانزدهمين همايش بين‌المللي خليج‌فارس خليج‌فارس: ويژگي ترتيبات امنيتي درحال ظهور، دفترمطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امورخارجه، 28-27 شهريور 1385.
  • Collaboration of IOCs and Domestic Private Iranian Oil & Gas Companies: The Third Annual Iran Oil, Gas & Energy, Istanbul, 1-3 March, 2016
  • Challenges of Foreign Direct Investments in Iran's Oil & Gas Sector: The 4th Iran Europe Oil, Gas, and Energy Summit, Berlin, 1-3 November, 2016

   

   

 • سایر اطلاعات

   

  كارآيي انرژي،شاخص هاو سياست ها ، ناشر سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، 1382       ISBN 964- 7246-56-0

  غروب نفت در صحرا: بحران آتي نفت درعربستان سعودي واقتصاد جهاني, ناشر مؤسسة مطالعات بين المللي انرژي, 1386  برنده­ی جایزه کتاب فصل

  ISBN 978-964-04-10257