مخاطبان دوره POST DBA

 

دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

رشته های مرتبطی چون شاخه های مختلف علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه و ...

کارآفرینان و مدیران در همه سازمان ها، ارگان ها و شرکت های کشور

مدیران ارشد و سایر مدیران میانی سازمان ها

مدیران مجموعه ها و صاحبان کارگاه ها، کارخانه ها و بنگاه های صنعت

کلیه صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی

علاوه بر موارد فوق تمام افرادی که پس از کسب تجربه هایی در بازار کسب و کار قصد دارند وضعیت کاری خود را متحول کنند و آینده کاری بهتری را برای خود رقم بزنند مخاطبان اصلی دوره های Post DBA هستند.