معرفی دوره MBA

با تغییرات سریع محیطی و پیچیده تر شدن سازمان ها و همچنین رقابت شدید در صنایع و کسب و کارهای مختلف و از طرفی لزوم پاسخ گویی به نیازهای مشتریان در عصر حاضر، نقش آموزش و بهبود در مهارتهای مدیران و سرپرستان سازمانها کاملا محسوس می باشد.

امروزه به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان، آموزش و کسب مهارت های لازم در زمینه های مدیریتی به عنوان یك ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در موفقیت سازمان ها برخوردار است.

با در نظر گرفتن بازار رقابتی و توسعۀ خواسته های مشتریان امروزی که مرتباً خواهان محصولات متنوع و با کیفیت عالی میباشند، سازمانها چاره ای جز اتخاذ راهبرد ارائه محصول یا خدمت جدید و توسعه آن ندارند.

بررسی ها نشان میدهد که بواسطه پیچیدگی های عصر حاضر، فرآیند ارائه و توسعۀ محصولات و خدمات جدید نیازمند مدیران توانمند، خلاق، نوآور و با مهارت است.

تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که آموزش های کاربردی و مهارتی در حوزه مدیریت به منزله کلید توسعه و پیشرفت همه سازمان ها و شرکت ها در کشورهای مختلف بوده است. به همین دلیل در تمامی کشورهای پیشرو دوره های کاربردیی تحت عنوان دوره MBA طراحی گردیده که در مدت کوتاهی توانسته توسعه قابل توجهی در جهان پیدا کند. تا جایی که امروزه این رشته پر طرفدارترین رشته دنیا است.

این رشته با هدف پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمان‌های اقتصادی- اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. در این دوره مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌ها با مفاهیم نوین مدیریتی در حوزه‌های مختلف مدیریتی آشنا می شوند و توانایی تدوین برنامه برای کسب موفقیت در فضای رقابتی را خواهند داشت.