زمانبندی ثبت نام دوره MBA

کلاس های دوره MBA در ساعات غیر اداری روزهای پنجشنبه یا جمعه برگزار خواهد شد و دانشپذیران در مجموع 300 ساعت آموزشی را سپری می نمایند.

در طول دوره علاوه بر دروس اصلی ، سمینارها و کارگاه های آموزشی مدیریتی جهت تقویت مهارت های کاربردی دانشجویان ارائه می شود.

شایان ذکر است  دانشپذیران در ترم سوم می توانند بر مبنای علاقه و یا حوزه فعالیت خود یکی از گرایش های مختلف را انتخاب نمایند.