مخاطبان دوره DBA

دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبطی چون شاخه‌های متخلف علوم انسانی، فنی‌مهندسی، علوم پایه و …  .
– کسانی که قصد ایجاد کسب و کار خود را دارند و می‌خواهند در عرصه کارآفرینی وارد شوند.
– مدیرانی که قصد توسعه و تحول در کسب و کار خود را دارند.
– مدیران سازمان های خصوصی و دولتی بزرگ در جهت توانمند شدن خودشان و ارتقا بهره وری سازمانشان
 –مدیران ارشد و سایر مدیران میانی سازمان‌ها
– مدیران مجموعه‌ها و صاحبان کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعت
– کلیه صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی