محتوا دوره DBA

آنچه در دوره های مدیریت عالی کسب و کار (DBA) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد عموماً مسائل مربوط به رهبری و مدیریت سازمان در ابعاد کلان و برنامه ریزی برای آینده سازمانها است. بر این اساس دانشگاه تربیت مدرس دوره های DBA  خود را در 3 گرایش عمومی،  مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی برگزار می کند.

 

دروس تخصصی گرایش ها