زمانبندی ثبت نام دوره DBA

کلاس های دوره DBA در ساعات غیر اداری روزهای پنجشنبه یا جمعه برگزار خواهد شد و دانشپذیران در مجموع 350 ساعت آموزشی را سپری می نمایند. در طول دوره نیز علاوه بر دروس اصلی ، سمینارها و کارگاه های آموزشی جهت تقویت مهارت های کاربردی دانشپذیران ارائه می شود.